Friday, May 2, 2008

keep on ~

"Saya akan beritahukan kepada kalian suatu kaum dari kalangan umatku. Mereka datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut seperti debu yang berterbangan. " Tsauban berkata, Ya Rasulullah! Terangkan sifat-sifat mereka pada kami, sehingga kami tidak termasuk dari golongan mereka, sedangkan kami tidak menyadarinya. Rasulullah saw bersabda "Mereka adalah saudara kalian, dari kalangan kalian pula. Mereka mengisi waktu malam dengan beribadah, seperti yang kalian biasa lakukakan. Namun mereka jika sedang bersendirian dan mempunyai kesempatan melakukakan perbuatan haram, maka mereka melakukannya"

(HR Ibnu Majah)


Thanks to dear(russian federation) that keep on visiting to my humble blog (i can seeee uuu, haha) and for that hadith too. For those who keep on cyberbullying me, go on. You r such a brat. By da way, im keep on bleeding love. ~sigh!



"Dear my dear, i wish u would lap me.. uwaaaaaaa"

No comments: